Посольство України в Туніській Республіці

, Київ 08:59

Тарифи консульського збору

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України  в Туніській Республіці

 

 

№ з/п

 

Найменування консульських дій

 

Тарифна ставка у дол. США

 

Тарифна ставка у туніських динарах

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

15

39

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

208

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

140

364

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

70

182

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

-

-

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

30

78

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

25

65

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

15

39

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

78

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

200

520

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

520

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

40

104

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

40

104

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

40

104

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

104

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

40

104

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

120

312

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

400

1040

10

Видача довідки про належність до громадянства України

30

78

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

78

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

520

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

400

1040

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65

169

 

дворазової

65

169

 

багаторазової

 

65

169

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

 

169

 

 

дворазової

65

 

169

 

 

багаторазової

 

65

169

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

65

 

169

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

52

2

Видача витребуваного документа

60

156

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

100

260

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

7

18

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

78

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

300

780

4

Видача довідки про засвідчення документа

40

104

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

40

104

2

Реєстрація шлюбу

140

364

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

- за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

180

468

б)

- на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

150

390

в)

- на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

180

468

г)

- з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

78

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

200

520

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

400

1040

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

40

104

7

 

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

80

208

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

100

260

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

- дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

- іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США (130 туніських динарів);

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США  (1040 туніських динарів)

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (52 туніських динарів)

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

130

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

 

 

 

20

120

 

 

 

52

312

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

- дітям, другому з подружжя, батькам

- іншим особам

  

70

110

  

182

286

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами «г» та «ґ»

е)

- посвідчення інших довіреностей

70

182

є)

- посвідчення заповітів

50

130

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

180

468

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (260 туніських динарів)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

250

650

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

78

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

25

65

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

70

182

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

- документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

70

 

10

 

182

 

26

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

78

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

78

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

30

78

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

78

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США (65 туніських динарів) і не більше 200 дол. США (520 туніських динарів)

14

Прийняття на зберігання документа

50 дол. США (130 туніських динарів) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США (39 туніських динарів) і не більше 200 дол. США (520 туніських динарів)

16

Вчинення морських протестів

100

260

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

52

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

78

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

100

260

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

26

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

260

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

300

780

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

390

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

104

 

 

 

 

Затверджено 02.06.2017 р. Державним секретарем Міністерства закордонних справ України А.І.Заяцем.

 


Консульський підрозділ Посольства України в Туніській Республіці
Керівник: Сіроштан Олександр Андрійович
третій секретар з консульських питань
Адреса:    1002 Tunis, 7, rue Saint Fulgence, Notre Dame. Переглянути на мапі
Телефон: (+216) 71-849-861
Факс: (+216) 71-840-866
Ел. пошта: consul_tn@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Консульський прийом здійснюється за наступним розкладом:

Прийом громадян України: 

Понеділок          10.00 – 12.00

Вівторок            13.00 – 15.00 (видача документів)

Середа              10.00 – 12.00

Четвер              13.00 – 15.00 (видача документів)

П’ятниця           12.00 – 14.00

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Вівторок            09.00 – 13.00 

Четвер              09.00 – 13.00

П’ятниця           09.00 – 12.00

У випадку потрапляння громадян у скрутне становище, смерті чи загрози життю громадян, прийом здійснюється у неробочий час

Гаряча лінія Посольства: +216 941 273 42

Межі консульського округу:

Туніська Республіка, Держава Лівія, Республіка Чад, Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка

Примітки:

Контактні дані візового центру VFS.GLOBAL до якого подаються візові клопотання:

Веб-сайт: www.vfsglobal.com/ukraine/tunisia

Номер телефону: +216 70 14 57 57

Електронна пошта: info.uatn@vfshelpline.com

-

Адреса розташування: 

Building Omrane, Ground Floor, Block B,

Lac Leman Street, Les Berges du Lac, Tunis 1053