Посольство України в Туніській Республіці

Київ 09:15

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України у Туніській Республіці

(застосовуються з 03 січня 2019 року)

 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у національній валюті

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

279

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

124

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

93

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

93

5

Прийняття на консульський облік

20

62

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

248

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

465

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

93

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

93

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

93

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

93

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

93

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

248

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

930

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

93

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

62

12

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

620

13

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

1240

IІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

разової

65

202

 

дворазової

65

202

 

багаторазової

65

202

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

Лівія 130 (С-01,С-02,С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

Туніс 70 (С-01,С-02,С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

403

202

 

217

202

 

дворазової

Лівія 130 (С-01,С-02,С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

Туніс 105 (С-01,С-02,С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

403

202

 

326

202

 

багаторазової

Лівія 130 (С-01,С-02,С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

Туніс 140 (С-01,С-02,С-06)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

403

202

 

434

202

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

 

багаторазової

Лівія 130 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

Туніс 140 (D-12)

65 (решта підстав в’їзду в Україну).

403

202

 

434

202

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

62

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

155

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

93

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

155

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

310

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

310

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

-

-

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

465

2.2

на підставі рішення суду

160

496

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

93

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

310

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

620

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

93

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

155

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

155

I. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

   

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

155

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30 /60

93/186

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

30/60

93/186

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

93

1.8

посвідчення заповітів

30

93

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

310

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

93

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

31

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

62

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

124

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40/10

124/31

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

62

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

62

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

62

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

62

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

150

465

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

62

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

93

VIII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

465

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

155

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

93

 

При вчиненні консульської дії в позаробочий час чи в терміновому порядку – консульський збір справляється у подвійному розмірі.

     


 


Консульський підрозділ Посольства України в Туніській Республіці
Адреса:    1002 Tunis, 7, rue Saint Fulgence, Notre Dame. Переглянути на мапі
Телефон: (+216) 71-845-895
Факс: (+216) 71-840-866
Ел. пошта: consul_tn@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Консульський прийом здійснюється за наступним розкладом:

Прийом громадян України: 

Понеділок          13.00 – 15.00

Вівторок            13.00 – 15.00 (оформлення паспортів)

Середа              10.00 – 12.00

Четвер              13.00 – 15.00 (оформлення паспортів)

П’ятниця           10.00 – 12.00

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства: 

Понеділок         10.00 – 13.00 

Вівторок            09.00 – 13.00

Четвер              09.00 – 13.00

Консульський відділ Посольства України не проводить прийом громадян у такі святкові дні 2019 року:

Січень – 1, 7

Березень - 8

Квітень - 28, 29, 30

Травень – 1, 9

Червень – 16, 17, 28

Серпень – 24, 26

Жовтень – 14

Грудень - 25, 30, 31

У випадку потрапляння громадян у скрутне становище, смерті чи загрози життю громадян, прийом здійснюється у неробочий час

Телефон для консультації з приводу консульських питань +216 718 458 95

Гаряча лінія Посольства: +216 941 273 42  (ВИКЛЮЧНО у разі загрози життю чи загибелі громадян України)

Межі консульського округу:

Туніська Республіка, Держава Лівія, Республіка Чад, Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка

Примітки:

Контактні дані візового центру VFS.GLOBAL до якого подаються візові клопотання:

Веб-сайт: www.vfsglobal.com/ukraine/tunisia

Номер телефону: +216 70 14 57 57

Електронна пошта: info.uatn@vfshelpline.com

-

Адреса розташування: 

Building Omrane, Ground Floor, Block B,

Lac Leman Street, Les Berges du Lac, Tunis 1053