• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Français
Наказ Міністерства торгівлі Тунісу про умови ведення діяльності торговельного агента
Опубліковано 30 серпня 2015 року о 02:46

У відповідь на численні звернення українських експортерів Посольством України в Тунісі здійснено переклад Наказу Міністерства торгівлі Тунісу від 26.07.2001 р. № 62 про умови ведення діяльності торговельного агента, який визначає порядок дистриб'юторства товарів іноземного походження у Тунісі

МІНІСТЕРСТВО ТОРГІВЛІ

Умови для ведення діяльності торговельного агента 

Затверджені Наказом Міністра торгівлі № 62 від 26.07.2001 р.

Міністр торгівлі,

Керуючись положеннями Закону № 129 від 5 жовтня 1959 р. стосовно започаткування Закону про торгілю,

Декрету № 14 від 30 серпня 1961 р. стосовно Умов ведення деяких видів торговельної діяльності, зі змінами запровадженими Законом № 84 від 11 серпня 1985 р.,

Закону № 44 від 01 липня 1991 р. стосовно організації дистриб'юторської торгівлі, зі змінами та доповненнями запровадженими Законом № 38 від 24 лютого 1994 р.,

Закону № 64 від 29 липня 1991 р. стосовно конкуренції та ціноутворення, зі змінами та доповненнями запровадженими Законом № 83 від 26 липня 1993 р., Законом № 42 від 24 квітня 1995 р., Законом № 41 від 10 травня 1999 р.,

Закону № 117 від 07 грудня 1992 р. стосовно захисту прав споживача,

Закону № 41 від 07 березня 1994 р. стосовно зовнішньої торгівлі,

Закону № 66 від 10 липня 2001 р. стосовно переліку адміністративних дозволів, що надаються структурами Міністерства торгівлі,

Наказу № 982 від 03 травня 1993 р. стосовно взаємовідносин між апаратом державної служби та заявником, зокрема, частини 2 та 3,

Наказу № 2552 від 08 листопада 1999 р. стосовно визначення переліку видів торговельної діяльності відповідно до Умов ведення торговельної діяльності,

Наказу Державного секретаря з питань фінансів та планування від 14 вересня 1961 р. стосовно картки підприємця та умов отримання ліцензії на право ведення певних видів комерційної діяльності, зі змінами запровадженими Наказом Міністра торгівлі від 22 грудня 1998 р.,

Наказу Міністра національної економіки від 07 квітня 1994 р. стосовно адміністративних послуг, що надаються Міністерством національної економіки, а також умов їх отримання,

Вирішив наступне:

Частина перша. Цим було затверджено Умови для ведення діяльності торговельного агента, що додаються до Наказу.

Частина друга. Наказ публікується в офіційному виданні Туніської Республіки.

м.Туніс, 26 липня 2001 р.

Ухвалено:

Міністр торгівлі Захер Сиюд

Погоджено:

Прем'єр-міністр Мохамед Гануші

Опубліковано в офіційному виданні Тунісу 3 серпня 2001 р.

 

 

Додаток. Умови для ведення діяльності торговельного агента.

 

Стаття 1. Тематика.

Умови для ведення діяльності торговельного агента поширюються на усіх фізичних та юридичних осіб, що є торговельними агентами, за виключенням діяльності пов`язаної з торгівлею підйомною технікою та відповідною категорією техніки, торгівлею запчастинами до автомобілів, які знаходяться у приватному використанні.

 

Стаття 2. Зміст.

Умови містять одинадцять статей разом з додатками.

 

Стаття 3. Термінологія.

В Умовах застосовуються такі значення термінів:

1. Торговельний агент – торговельний дистриб`ютор, який веде продаж, введення в експлуатацію, встановлення, надання сервісного обслуговування після продажу для продукції та виробів визначених дилерським договором, який укладений з виробником або одним з дистриб`юторів уповноваженим виробником, власником, або власниками торговельної марки, якій належать вироби, що реалізуються.

2. Принципал – будь-яка фізична чи юридична особа, що займається виробництвом та/або складанням з метою виробництва, передачею кінцевого продукту, а також є власником торговельної марки відповідного продукту.

 

Стаття 4. Загальні умови.

Відповідно до умов, які застосовуються в рамках чинного законодавства у цій сфері, від торговельного агента вимагається наступне:

1) бути громадянином Тунісу;

2) мати підписаний дилерський договір з принципалом відповідно до ст.6 Умов;

3) мати салони, обладнання, апаратуру, запчастини, технічних експертів відповідно до вимог установлених цими Умовами.

 

Стаття 5. Ліцензія на право ведення діяльності торговельного агента.

Кожна фізична чи юридична особа, яка веде діяльність торговельного агента, повинна отримати відповідний дозвіл згідно зі ст.3 Закону № 66 від 10 липня 2001 р. стосовно переліку адміністративних дозволів, що надаються структурами Міністерства торгівлі.

Ліцензія на право ведення діяльності торговельного агента має обов'язково містити дані, які вимагаються у відповідному зразку документа визначеному структурами Міністерства торгівлі та розміщеному в додатку 1 до Правил.

Усі сторінки погоджених між дилером та Принципалом технічних умов діяльності мають бути скріплені печаткою адміністрації та підписані уповноваженою особою. Підпис на останній сторінці має бути проставлений після формулювання "вчинено та погоджено".

Надання та скасування ліцензії та технічних умов структурами департаменту внутрішньої торгівлі може бути переглянуто старшими структурами Міністерства торгівлі.

 

Стаття 6. Дилерський договір.

Дилерський договір має обов'язково включати наступні положення:

1 – Тематика договору:

Договір має бути пов'язаний з механізмами передачі продукції, що вироблена принципалом з наданням детального списку продукції та умов її продажу.

Договір не має містити положень пов'язаних з ексклюзивністю, за виключенням випадків дозволених окремим розпорядженням Міністра торгівлі.

2 – Тривалість договору:

Термін дії договору має бути чітко визначений. У договорі мають міститися положення, які гарантують можливість продовження його терміну дії.

3 – Обов'язки принципала:

Принципал зобов'язується вчиняти наступне:

- безкоштовно й у достатній кількості надавати у розпорядження агента документи необхідні для здійснення дистриб'юторства, зокрема, викладення даних пов'язаних з технічною специфікацією товару, введенням товару в експлуатацію та ремонтом товару.

- надання агенту технічної допомоги необхідної для професійної підготовки технічних спеціалістів компанії агента.

4 - Обов'язки агента:

Агент зобов'язується вчиняти наступне:

- професійна підготовка власних технічних спеціалістів;

- виконання технічних вимог визначених принципалом для встановлення, введення в експлуатацію та ремонту продукції;

- складування запчастин, встановлення обладнання необхідного для введення в експлуатацію, ремонту продукції;

- сприяння роботі принципала зі здійснення технічного контролю за наданою продукцією.

5 – Денонсація та скасування договору:

При денонсації або скасуванні договору Принципал зобов'язаний визначити іншу компанію для надання послуг з ремонту, послуг після продажу та гарантійного обслуговування продукції, щодо передачі якої було підписано контракт з агентом. При цьому Принципал зобов'язується передати відповідній компанії усю інформацію необхідну для надання таких послуг.

6- Зобов'язання:

Договір має містити положення стосовно врегулювання конфліктних ситуацій, які можуть виникати між сторонами.

 

Стаття 7. Послуги після продажу.

Кожен торговельний агент зобов'язаний:

1 – Надавати клієнту відповідні послуги після продажу самостійно або через іншу фізичну або юридичну особу.

Послуги після продажу включають в себе допомогу, підтримку, ремонт продукції, що є у використанні, з метою повернення продукції до її робочого стану.

З цією метою агент має організувати власне забезпечення салонами, обладнанням та технічним персоналом, а саме:

1.1. – Салони:

- салон для розміщення продукції;

- майстерня для ремонту. Має бути обладнаною необхідним устаткуванням, за винятком випадків визначених положеннями договору.

2.1. – Обладнання:

- автомашина для майстерні;

- устаткування для ремонту необхідного обладнання та з метою випробування продукції;

- інформаційна система для організації роботи зі складування, розрахунків, передачі продукції та обслуговування клієнтів.

3.1. – технічні працівники:

1 – агент має групу технічних працівників, до обов'язків яких входить забезпечення продажу, встановлення, введення в експлуатацію та ремонт продукції.

У разі, коли послуги після продажу надаються не торговельним агентом, той, хто надає ці послуги має укласти договір про виконання робіт з торговельним агентом для надання ним від імені агента послуг після продажу. При цьому перед своїм клієнтом дистриб'ютор залишається відповідальним за надані послуги.

2- здійснюють забезпечення запчастинами до продукції протягом періоду дозволеного виробником, без скорочення цього періоду та, починаючи від дати продажу продукції. Запчастини мають рівні функціональні можливості та якість оригінальних деталей.

3 – проводять випробування продукції на підставі звернення клієнта.

4 – клієнт може замовити ремонт на період після гарантійного обслуговування. Період гарантійного сервісу завершується щонайменше через 5 років, починаючи з дати першої експлуатації виробу.

Відповідно до Умов, торговельний агент надає обладнання для виконання генеральних підрядів та сільськогосподарське обладнання згідно з вимогами викладеними у додатку 2 до цих Умов.

 

Стаття 8. Гарантійне обслуговування.

Торговельний агент надає клієнту гарантійну угоду, укладену відповідно до вимог законодавства. Відповідно до угоди торговельний агент зобов'язується відремонтувати, замінити продукцію або відшкодувати вартість отриманої клієнтом продукції, у разі виявлення браку або недоліків у продукції під час гарантійного терміну.

У разі виявлення явного або прихованого браку продукції під час її адекватного, відповідно до інструкції користувача, використання, торговельний агент має надати клієнту одну з нижченаведених послуг, згідно з вибором клієнта:

- безкоштовний ремонт продукції;

- заміна продукції;

- повернення коштів заплачених клієнтом за придбання продукції.

Торговельний агент має почати здійснювати ремонт не пізніше, ніж через 15 днів від дати рекламації клієнта з цього приводу.

Гарантійне обслуговування відбувається згідно з умовами визначеними Принципалом. Тривалість гарантії не має бути меншою за 1 рік. У гарантійному договірі не мають міститися положення стосовно виключень з випадків браку продукції.

Будь-які положення договору стосовно продажу продукції, в якому прописана відсутність гарантії, вважаються нікчемними.

Торговельний агент має повідомляти клієнта стосовно останніх нововведень для продукції та стану товарів, що продаються.

Гарантія залишається дійсною й у випадку зміни кінцевого власника продукції протягом гарантійного терміну визначеного у гарантійному договорі.

Гарантійне обслуговування застосовується лише по відношенню до нових товарів. Випадки гарантійного обслуговування можуть мати виключення, у разі застосування такого обслуговування до товарів, які знищено.

 

Стаття 9. Інші положення.

Торговельний агент повинен мати у власному розпорядженні документ, який містить дані стосовно продукції, якою торгує агент. У документі має бути вказаний серійний номер продукції, на яку поширюється гарантія.

Структури Міністерства торгівлі мають бути поінформовані стосовно усіх змін, які виникають у статутах юридичних осіб, а також змін у дилерських договорах та даних, що містяться у ліцензії, про яку йдеться у ст. 5 Умов. Інформація про зміни має бути наданою протягом 15 днів від дати внесення відповідних змін.

 

Стаття 10. Санкції.

Міністр торгівлі, відповідно до чинного законодавства, має право розглянути застосування наступних адміністративних санкцій проти порушників Умов для ведення діяльності торговельного агента:

- попередження;

- закриття торговельного салону на період до одного місяця у разі ігнорування попередження або вчинення спротиву при накладанні адміністративних санкцій.

Направлення попередження Міністром торгівлі відбувається шляхом доставки листа порушнику з відповідним поінформуванням порушника про зміст листа.

Закриття торговельного салону - про що йшлося вище – ухвалюється окремим рішенням Міністра торгівлі.

 

Стаття 11. Перехідні положення.

Фізичні та юридичні особи, що ведуть діяльність торговельного агента, можуть подовжити відповідну ліцензію без виконання заходів передбачених Умовами для отримання ліцензії вперше, у разі відсутності будь-яких змін в Умовах та даних, що були надані для отримання такої ліцензії вперше.

 

 

 

Додаток 1

Туніська Республіка

Міністерство торгівлі

 

Ліцензія на право ведення діяльності торговельного агента

 

Прізвище, ім'я керівництва компанії:

 

Статутний капітал:

Дата та місце народження ФОП або дата заснування підприємства:

Адреса ФОП або юридична адреса підприємства:

Номер та дата видачі національного посвідчення особи:

Сфера діяльності:

 

Класифікація підприємства: комунальної власності (), змішаної власності (), приватної власності ().

Дані стосовно Принципала:

Принципал

Продукція - предмет дилерського договору

Назва підприємства

Громадянство

Місце провадження діяльності

Торговельна марка

 

 

 

 

 

 

Адреса головного офісу (торговельного агента):

Адреса філії:

Адреса салону або салонів:

Метод складування:

Площа салону:

 

Співробітники сервісу з обслуговування в період після продажу:

Адміністративні працівники...................................................................................................................

Технічні фахівці..............................................................................................................................................

Інші....................................................................................................................................................................

 

Я, що нижче підписався, підтверджую вірність даних, що викладені вище.

 

м.                                    , Дата:                                       

підпис

 

Службові примітки

Ліцензію надано у двох автентичних примірниках паном...........................................

Пред'явник національного посвідчення особи номер...................................., видане..........................

Ліцензію зареєстровано за номером..............................., дата реєстрації.....................................

Підпис та печатка директора департаменту в Мінторгівлі.

 


Додаток 2

Умови ведення діяльності торговельного агента з дистрибуції продукції для генеральних підрядів та сільськогосподарської продукції

 

1) Вимоги до основного забезпечення:

- місце для продажу та склад для запчастин, загальною площею 2500 м, приміщення крите;

- майстерня: 2500 м, приміщення крите;

- приміщення для спеціальних цілей: 2200 м (крите або відкрите);

- пункти продажу запчастин та ремонту товарів в північній, центральній, південній та західній частинах Тунісу (безпосередня або опосередкована експлуатація відповідно до положень договору).

2) Техніка та апаратура:

а) робота з вантажем:

- підймоники для товарів та їх складування.

б) введення в експлуатацію:

- стенд для діагностики та випробовувань (наявність відповідного обладнання визначається дилерським договором).

в) ремонт:

- апаратура гідравлічна та інша;

- компрессор;

- пресс;

- зварювальна машина.

3) транспорт для здійснення допомоги:

- транспорт з метою перевезення техніки для підрядів та сільськогосподарської техніки (наявність відповідного обладнання визначається дилерським договором);

- машина для здійснення оперативного ремонту.

4) технічні працівники:

- два техніки прийому обладнання для підрядів або сільськогосподарського обладнання;

- завідуючий майстернею (інженер), який пройшов фахову підготовку у виробника;

- провідний технічний спеціаліст у сфері механіки;

- провідний технічний спеціаліст у сфері електромеханіки;

- технічний спеціаліст у сфері гідравліки;

- два технічних спеціаліста-помічника;

- продавці та працівники магазину з продажу запчастин.

 

Туніська Республіка

Міністерство торгівлі

 

Ліцензія на право ведення діяльності торговельного агента[1]

 

Дані стосовно суб'єкту ліцензії:

Прізвище та ім'я ФОП або назва компанії:....................................................................................

Дата та місце народження ФОП або дата заснування компанії:.................................................

Вид діяльності юридичної особи:.................................Прізвище та ім'я законного представника:..........

Статутний капітал:............................................................................................................................................

Номер національного посвідчення особи ФОП або законного представника юридичної особи: □□□□□□□□

Фізична або юридична адреса:........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Місце основної діяльності:..............................................................................................................................

Професія ФОП або законного представника юридичної особи:...................Місце роботи.......

Дані стосовно Принципала у дилерському договорі:

 

Принципал

Продукція - предмет дилерського договору

Назва компанії

Громадянство

Місце роботи

Торговельний знак

 

 

 

 

 

 

 [1] Суб'єкт ліцензії має повідомляти у Департамент Мінторгівлі про будь-які зміни стосовно даних представлених у ліцензії протягом 15 днів з дати внесення таких змін.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux